YAPITLARI

835 Satır

• Güneşi İçenlerin Türküsü 
• Salkımsöğüt
• Orkestra
• Piyer Loti
Makinalaşmak 
• Açların Gözbebekleri 
• Gövdemdeki Kurt 
• Bahri Hazer
• Yangın
Yanardağ 
• San’at Telakkisi
• Korsan Türküsü 
• Rodos Heykeli
• Jokondun Hatıra Defterinden Parçalar
• Berkley
• Her Kitabımın Son Sözü

• Bir İddia
Jakondun Hatıra Defterinden Parçalar
Jakondun Hatıra Defterinden
PARİS Telsizinin haberleri
Jakondun Hatıra Defterinden
• Firar
Jakondun Encamı

• Şair
Cevap
• Yalnayak
Hasret
• Yürüyen Adam
• Kablettarih
Promete, Pipomuz, Gül, Bülbül v.s.
• Gözlerimiz
Şairin Bir Dakika Tembelliği
Mukaddes Karın
Demir Kafeste Dolaşan Aslan
Mor Menekşe, Aç Dostlar ve Altın Gözlü Çocuk
• Provokatör
Yarıda Kalan Bir Bahar Yazısı
Sanatkar Heyecanı
•Benerci
Kendini Niçin Öldürdü?
Ayağa Kalkın Efendiler
Yayından Fırlayan Ok
• Kalbim
Bir Şehir Rehberi
Seyahat Notları
Yol Türküsü
***

• İzmir’den Akdeniz’e Dökülen...
• Cevap
• Süküt
• Meşin Kaplı Kitap

• Sesini Kaybeden Şehir
Veda
• Kerem Gibi
• Nikbinlik
• İhtilâli Kebir
• Arife
• Belki Ben
• Dört Kişi ve Dört Şişe 
• Şüphe
• Bayram Oğlu
• Mektup
• Sıradaki
• Sıradakinin Ölümü
• Yanmamış Cıgara
• Meşin Kaplı Kitap 
• Cevap No 2 
• 19 Yaşım 
• Çocuklarımıza Nasihat 
• Bir Hintlinin Ağzından 
• Alarga Gönül 
• Hopa Mapusanesi Notlarından 
• Benerci Kendini Niçin Öldürdü?
• Cevap No 3, Bir Komik Adem

Benerci Kendini Niçin Öldürdü?

• Bir Genç Adama… (Birinci Bap)
• Genç Adamın Sevgilisinin.. (İkinci Bap)
Taymis Gazetesinin Bir telgrafı..(Üçüncü Bap)
• Kalküta’da Bir polis Karakolunun…
Benerci’den aldığım Mektuptur (Birinci Kısmın Sonuncu Babı)
Kalküta’ya Gidip Benerci’yi Ne Halde Buldum?
Benerci Tekrar Arkadaşlarına Kavuşur İkinci Kısım)
Somadeva’nın Ölümünü…(İkinci Bap)
İki Ölünün Odası…(İkinci Kısım Sonuncu Bap)
Birinci ve Sonuncu Bap
Bu Fasıl Benerci’nin Kendini Niçin Öldürdüğüne Dairdir
Bu Kitabın Son Sözü
Matem Marşı 

• Gece Gelen Telgraf 
• Haber 
Şarkılarımız 
21—1—924 
• Portatif Karyola 
• Gömlek, Pantolon, Kasket ve Fötre Dair
• Mavi Gözlü Dev, Minnacık Kadın ve Hanımelleri
• Güneşin Sofrasında Söylenen Türkü
• Bu Yazı Uzun Seneler Dünya Emperyalizminin...
• Hiçbir Ağaç Böyle Harikulade Bir Yemiş Vermemiştir
• Cevap Numara Dört
• Orada Tanıdıklarım 1
• Sesler Geliyor
• Hoş Geldin
• Orada Tanıdıklarım 11
Hiciv Vadisinde Bir Tecrübei Kalemiye 
• Giden
• Üç Selvi 
• Ses
• Bir Ayrılış Hikayesi
• Sen 
Amerikan Şairlerinden Tercümeler
• Bir Dokumacının Ölümü
• Jacquard Makinasının Çiçekleri 
• Haykır Bebek
• Anna McGuire

• Şiirime Dair
• Bir Provokatör Üstünde Hiciv Denemeleri
• Orhan Selim
• Kemal Ahmet 
• Cevap: 1
• Cevap: 11
Cevap: 111 Bir Komik adem 
• Karıma Mektup
Af
• Üç Adam
• Piyer
Loti

• Taranta-Babu’ya Birinci Mektup
Taranta-Babu’ya İkinci Mektup
Taranta-Babu’ya Üçüncü Mektup
Taranta-Babu’ya Dördüncü Mektup
Taranta-Babu’ya Beşinci Mektup
Taranta-Babu’ya Altıncı Mektup
Taranta-Babu’ya Yedinci Mektup
Taranta-Babu’ya Sekizinci Mektup 
• Taranta-Babu’ya Dokuzuncu Mektup  
• Taranta-Babu’ya Onuncu Mektup
• Taranta-Babu’ya On Birinci Mektup
• Taranta-Babu’ya On İkinci Mektup 
• Taranta-Babu’ya Son Mektup
• Bir Gemici Türküsü 

• Tornacı Şefiğin Gömleği
• Ahmedin Hikayesi 

Kuvayi Milliye

• Başlangıç-Onlar 
• Birinci Bap
• İkinci Bap
• Üçüncü Bap 
• Dördüncü Bap
• Beşinci Bap
• Altıncı Bap
• Yedinci Bap
• Sekizinci Bap

• [Ne güzel şey hatırlamak seni] 
• 20 Eylül 1945
• 21 Eylül 1945
• 22 Eylül 1945
• 23 Eylül 1945
• 24 Eylül 1945
• 25 Eylül 1945
• 26 Eylül 1945
• 30 Eylül 1945
• 1 Ekim 1945 
• 2 Ekim 1945 
• 5 Ekim 1945 
6 Ekim 1945 
• 7 Ekim 1945
• 8 Ekim 1945 
• 9 Ekim 1945
• 10 Ekim 1945 
• 18 Ekim 1945 
• 27 Ekim 1945
• 28 Ekim 1945
• 5 Kasım 1945
• 8 Kasım 1945
• 12 Kasım l945 
• 13 Kasım 1945
• 20 Kasım 1945
• 1945 Yılı Aralık Ayının Dördü
• 5 Aralık 1945
• 6 Aralık 1945 
• 7 Aralık 1945
• 12 Aralık 1945 
• 13 Aralık 1945 
• 14 Aralık 1945 

• İstanbul
• [İstanbul’da, Tevkifane avlusunda]
• [Sevgilim]
 
• [Fevkalâde memnunum dünyaya geldiğime]
[Memleketimi seviyorum]
• Ölüme Dair
• Yine Ölüme Dair
• Onun Doğuşu ve Demirhane Bacası
• O ve Aksakallılar
• Kıyamet Sureleri
• 1. Alâmetler Suresi 
• 2. Tebahhur Suresi 
• Türk Köylüsü
• Kışlık Saray
Ankara
Bir Cezaevinde, Tecritteki Adamın Mektupları
• [1.Senin adını]
• [2. Dışarda bahar geldi karıcığım, bahar]
• [3. Bugün pazar] 
• Çankırı
• Çankırı Hapisanesinden Mektuplar
• [1. Saat dört]
• [2. Bir akşamüstü] 
• [3. Bugün çarşamba] 
• [4. Sıcaklar bildiğin gibi değil]
• [5. Saat beşte akşam oluyor]
• Merhaba Çocuklar
• Bir Küvet Hikayesi
• Ceviz Ağacı ile Topal Yunus’un Hikayesi
• Şaban Oğlu Selim ile Kitabı
• Bursa
Lodos
Bir Acayip Duygu 
• Kemal Tahir ‘e Mektup
• Zafere Dair
• Yirminci Asra Dair
• Fakir Bir Şimal Kilisesinde 

• Birinci Bölüm
İkinci Bölüm
• Üçüncü Bölüm 

Yatar Bursa Kalesinde

1929-1935
• [Şafaklar sarmadan dağları]
• Yeni Sanat
• İtizarname-i Nâzım
• [Baba!]
• Nasılsın?
• Karıma Birinci Mektup
• Hatıralar
• Yürümek
1937-1951
• Talihsiz Yusuf un Gemisiyle Barselon’a Seyahat
• Akdeniz’de Dolaşan Hayalet
• Yaşamak Kasideleri 1
• [Güneşte]
• Kara Haber
• Hünernâmem’den Minyatürler
• [Elektrik yanıyor]
. [İstasyon]
• Beş Dakika
• Meşhur Adamlar
Ansiklopedisi
• [Karıcığım; / senin kaç yaşında olduğunu]
• Mani
• Mani
• Pirayende
• [Hasretini, yokluğunu, sensizliği]
• [Yıldızlar yandı]
• [Geldi yıldızlarla birlikte hatıralar]
• [Ne mutlu bana, ne mutlu]
• Ayşe’nin Mektupları
• [Dışarda kuşlar ötüyor]
• [Ben/senden önce ölmek isterim]
• [Köprüden, emanetçi Nuri Efendiye verip]
• Bir Bahar Manzarası
• [Bir taksiye bindim]
• Dokuzuncu Yıldönümü
• İbrahimin Rüyası
• [Yüklü yemiş dallarıdır kollarımız]


• Beş satırla
• Yine de İyimserlik
• Bahar
• Dört Satırla
• Ölçü
• Mukayese
• [Yani övünmek gibi olmasın ama]
• [Yârimiz koynumuzdayken bile bir başımızayız]
• [Telgırafın tellerinde serçeler]
• Kelâm
• Lakırdı
• Bir Ölünüz Var
• [Çömeldim bakıyorum toprağa]
• Sultan Hamit Devrinde
• Yumdum Gözlerimi
• Hatunumun Gözleri Elâdır da
• Yatar Bursa Kalesinde
• Bir Hasetçi Adam
• Ağlamak Meselesi
• Dostluk
• En Mühim Mesele
• [Yaprakları arslan pençeli]
• Dünyanın En Tuhaf Mahluku
• Bir Şiir Kitabının Kapak Resmi
• Uludağa Dair
• Mazeret
• Ben İçeri Düştüğümden Beri
• Biz
• Sabah Türküleri
• İbrahim Balaban’m “Bahar Tablosu” Üstüne Söylenmiştir
• Don Kişot
• Yaşamaya Dair
• Angina Pektoris
• Aşı
. [İlerleyen aydınlığın içindeyim]
• [Bu işte insafsız olacaksın, birazcık da kibirli]
• Beddua

• Ben Beni Bir Daha Ele Geçirsem
• Sen
• Yine Sana Dair
• Meşgale
• [Siz aydınlıkta öyle kımıldanmadan durun]
• Hoş Geldin
• [Haydi güle güle gülüm]
• [Süzme bal gibi hava]
• [Sen güneşin altmda yeşil gözlerinlel
• [Mavi gözleri mahmur]
• Güz
• Ben Bir Yolculuk Yaptım
• Tekir’le Kavak
• Kanto
• Melodram
• [Olamadığım yerlerde olabilmenin hasreti midir]
• [Sevgilim/yalan söylersem sana]
• Bir Nehre Atılan Cenaze
• Aydan Asfalta Düşen Tavuşan
• Tahirle Zühre Meselesi
• Hapiste Yatacak Olana Bazı Öğütler
• Korku
• Ninni
• [Sen yukarda]
• Ellerinize ve Yalana Dair İbrahim Balaban’ın
“Mapusane Kapısı Tablosu” Ustüne
• Balaban’ın “Harman Tablosu” Üstüne Söylenmiştir
• [Karıcığım, / Hasretliğin on ikinci yılı bu]
• [Hapislerde geçen on beş sene arkamda]
• Üstad’a Telgıraf
• Münevver ‘in Doğum Günü
• Açlık Grevinin Beşinci Gününde
• Hapisten Çıktıktan Sonra
• Gençlik Marşı
• Annen
• En Mühim Mesele [Toprak doyurası gözleri]
• Bir Hazin Hürriyet

 

 


Memleketimden İnsan Manzaraları

• Birinci Kitap
• İkinci Kitap
Üçüncü Kitap
• Dördüncü Kitap
• Beşinci Kitap

Yeni Şiirler

• Tornacı Şefiğin Gömleği
• [Sen tarlasın, ben traktör]
• Festivalin Kitabı
• Seni Düşünüyorum
• [Ali’nin selamı var ]
• Çi-Çun-Tin
• Sözüm Sizedir Fıransızlar
• Karanfilli Adam
• Mektup
• Lidi Vanna
• Vasiyet
• “23” Sentlik Askere Dair
• Davet
• Sovyet Kadınının Yeni Yılı
• Lehistan Mektubu • Akşam
• Postacı
• Macaristan Notları
• Macar Toprağı
• Mesaj
• Deniz Üstüne
• Benim Oğlan Fotoğraflarda Büyüyor
• Memed’e Son Mektubumdur
• Bulutlar Adam Öldürmesin
• Kavanozdaki Yürek
• Yapıyla Yapıcılar
• Gerileyen Türkiye Yahut
• Kore Türküsü Adnan Menderes’e Öğütler
• [Çınarı yıkmak için]
• Gözlerin
• Karlı Kayım Ormanında
• Yılbaşı
• Yirminci Kongre
• Komünistlere Bir Çift Söz
• Hacı Oğlu Salih
• Istanbul’dan Mektup
• Kavak
• Şeytan’a Mersiye
• Japon Balıkçısı
• Kız Çocuğu

• Silahsız İnsanlar
• Gelmiş Dünyanın Dört Bir Ucundan
• Şevçenko’nun Kalemi
• İstiklal
• Ya Ayni, Ya Habibi!..
• Pırağ’da Vakitler
•Pırağ Dedikleri
• Samet Vurgun’a
• Bazı Anılar
• Senin Bayramın
•1. Sofya’dan
• Vapur
• Memet
• Bor Oteli
• Balkon
• Varna Şiirlerinden
• Softa
• Dikili Taşlar
•11. Münevverden Mektup Aldım, Diyor ki
• Münevver ‘e Mektup Yazdım, Dedim ki
• Mavi Liman
• David Oystrah’a Mektubumdur
• Ceviz Ağacı
• Son Otobüs
• [Hava puslu soğuk]
• İyimserlik
• Otuz Yil Sonra
•Sağ Elim
• Bir Yolculuk Üstüne
• [Ölen ölene doğan doğana]
• [Yüzüyor kavanozda mercan balıkları]
• Günler
• Yaz Yağmurları
• Seher Vaktı
• Sebastian Bah’m 1 Numaralı Dominör Konçertosu
• Stronsium 90
• Masalların Masalı


• Umut
• Viçeslav Nezval Üstüne Söylenmiştir
• Yine Memleketim Üstüne Söylenmiştir
• Ölü Nezval’le Sohbet
• Slavya Kahvesinde Şair Dostum Tavfer ‘le Yarenlik
• Pırağ’da 1 Mayıs
•İsviçre’den Geçerken
• Zümrüt Yüzük
• Sensiz Paris
• Abidin Dino’nun “Yürüyüş” Adlı Bir Tablosu Üstüne Söylenmiştir.
• Henüz Vakit Varken Gülüm
• Paris Üstüne Bilmeceler
• Versay Şehri
• Bereli Versay
• Paris’te 28 Mayıs 1958
• Tünel
• İsviçre Dağları
• Dörtlük [Dağ doruğu deler gider]
• Tuna Üstüne Söylenmiştir
• Avni’nin Atları
• Mikail Refili’ye Ağıt
• Orası
• Kederleniyorum
• Dörtlük [Koparmış ipini eski kayıklar]
• Yine Yağmur Üstüne
• Ben Sen O
• [Bu yıl güz başlarında, güneyde]
• [Rüzgarlı bir güvertede]
• Arılar
• [Denizin üstünde ala bulut]
• Pencereler
• Kıyıdaki ihtiyar
• [İşte geldik gidiyoruz]
• Kapalı Deniz
• Büyük İnsanlık
• İyimser Adam
• [Önde buzkıran]


Son Şiirler

• Yine İyimserlik Üstüne
• İzmirli Teğmen
• Asker Kaçağı
• Bu Vatana Nasıl Kıydılar? Giderayak
• Kore’de Ölen Bir Yedek Subayımızın Menderes’e Söyledikleri/Diyet
• [Sırma gibi kızlar]
• Hasret
• Şehir Akşam ve Sen
• Sıcaklarda
• [Sen benim sarhoşluğumsun]
• [Bu dünyada ne çok güzel kadın var]
• İki Sevda
• [Berlin’de Astorya Lokantası’nda]
• [20-30 kilometrede bir]
• [Biliyorum artık iyice biliyorum]
• [Bütün kapıları kapalı üstüme]
• Gazete Fotoğrafları Üstüne
• Şehitler
• [Seni düşünürüm]
• [Bitkiler ipeklisinden dallı budaklısına]
• [Gülüm, iki gözümün bebeği]
• Dörtlük [Yeryüzüne tohum gibi]
• Üç Leylek Lokantası
• [Aya gidilecek]
• [Merih’e giden kosmos gemisinde turistler]
• [Ak bir karanfil gibi çatlayıp da çekirdek]
• [Kafamı çıkarıp dolaba kilitlesem bir haftalığına]
• [Laypzigli kızların bacakları gayetle güzel]
• [Kar kesti yolu]
• Vera’ya
• Ruhun
• Sabah Karanlığı
• Güney Dağlarının Hatırasında Kalan
• Geceleyin Bakü
• Lenin’le
• Lenin Üstüne Vıladimiriliç’le Konuşuyorum
• Salatalık
• [Kadınım Brest’e kadar benimle geldi]
• [Kırdılar tazecik yeşil dallarımızı]
• İlk Roma Akşamım
• Beyazıt Meydanındaki Ölü
• Vera’nın Uykudan Uyanışı
• [Ayrılık demir çubuk gibi sallanıyor havada]
• Vera’ya
• Yaz Yağmuru


• [Seviyorum seni ekmeği tuza banıp yer gibi]
• [Her günüm mis gibi dünya kokan bir kavun dilimi]
• [Şu karşıki ışıklara iner bu asfalt]
• [Uyandım bu sabah da]
• [Durup dururken içimde bir şeyler kopup tıkıyor boğazımı]
• [Sabah saat altı]
• [Laypzig’de bir yağmur yağıyor incecikten]
• [İnsanların türküleri kendilerinden güzel]
• [1960 güzünde Laypzig’de Astorya Oteli’nde]
• Kırkıncı Yılımız
• [Üstümüze yazdıklarımın hepsi yalan]
• Yamyamlar
• Yolculuk
• Piri Reis’in Hartası
• Kosmosun Kardeşliği Adına
• Saman Sarısı
• Havana Röportajı
• [Günde kaç milyon insan ölür yeryüzünde]
• [Yağmurun içinde Berlin’de şafak]
• Bir Şehirde Tıramvaylarla Yapılmış Gece Gezintileri Üstüne
• Yaprak Dökümü
• Bir Şehir
• [Geliyor sıram]
• [Hoş geldin bebek]
• Otobiyografi
• [Taştandı tunçtandı alçıdandı]
• Yılbaşı Ağacı
• [Bir şeyler yazmalıyım]
• Hürriyet Kavgası
• Niyazalant Sömürgesi
• [Yaşım altmış]
• [Koşmaca oynayalım Güzin’ciğim]
• Teftiş
• Kadınlanmızın Yüzleri
• [Yıkandım bütün havuzlarında Roma şehrinin]
• Asya-Afrika Yazarlarına
• Gizenga’yı Öldürecekler
• Yoldaşım
• Severmişim Meğer
• [İri iri damlalarıyla yağmur üzüm salkımıydı]
• Vera’nın Resmi
• Yağmurun Altında

• [Kırmızı sarı yeşil balonlarda çocuk çığlıklarıyla güneş]
• Tarusa Yolu
• İspanya [Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne]
• Şehir Sokaklarında Köylü Askerler
• Trafik Memurları
• [Sibirya ırmaklarında buzlar çözüldü çoktan]
• Evler
• [Ölüm düşüncesinden soyundum]
• Aradıkların
• [Çınar olsam dinlensem gölgesinde]
• [Fasulya gibi yaşıyorum son zamanlarda]
• [Yoruldun ağırlığımı taşımaktan]
• [Bütün kapılar kapalı inik bütün perdeler]
• Romanya’ya Dair Lirik Röportaj
• Neyi Bildirir Sayılar
• Vatan Hami
• Açlık Ordusu Yürüyor
• Türkiye işçi sınıfına selam
• Gayya Kuyusu
• Nerden Gelip Nereye Gidiyoruz?
• [Saint-Michel rıhtımında beşinci kattan çıkar yola]
• [Çok mu geçti aradan az mı]
• [Bir anda parçalanan binlerce güneşin yangınıydı bu]
• [Bir kız vardı Japonya’da]
• Kocalmağa Alışıyorum
• [Biz dünyayız]
• Tanganika Röportajı
• Şaşıp Kalma Üstüne
• Berlin Mektubu 1
• Berlin Mektubu 2
• Berlin Mektubu 3
• Özlem
• Cenaze Merasimim
• [Delikanlı melezdi]
• Bahar Yağmurları
• Radyoaktiviteli Yağmurlar Üstüne
• 1 Mayıs’ta Kızıl Meydan
• 1 Mayıs
• [Düşlerin hızıyla aktım]
• Mayısın 17’sinde
• Vera’ya


İlk Şiirler

• Feryad-ı Vatan
• Bir Bahriyelinin Ağzından
• Yangın
• Olma Mağlup!
• Mehmet Çavuşa!
• Vatana!
• Irkıma
• Şehit Dayıma
• (Benim Dayım)
• A Mon Oncle [Dayımal
• (Şehit Dayıma Mabat)
• (Şehit Dayıma Mabat)
• Çelik
• İntikam 36
• Benim Anladığım
• Beklerken 38
• “Bence Sen de Şimdi Herkes Gibisin”
• Denize
• [Son yavuklu son murâd-ı “emel”]
• Fırtınadan Sonra
• Samiye’nin Kedisi
• O Gece Deniz
• “Mazi
• Ezeli Sevgi
• Kutupyıldızı
• Ölümün Sırrı
• “Bir Kış”
• Bir Hatıra
• Viran Diyar
• “Yıllar Geçti Yârdan Hâlâ Gelmedi Haber”
• “Bir Hayal Aradım Meyhanelerde”
• Rübap”
• İntizar
• “Hak Yollan”
• Bir Gurub
• Rüya
• Hayal Yollan

• “Mütareke Geceleri”
• “Küçük Düşüncelerimden” 1
• “Küçük Düşüncelerimden” 4
• “Yalnız”
• Yine Akşam Oldu
• Acılarımdan 1
• Acılarımdan 2
• Acılarımdan 3
• “Onlara”
• Ona
• Öldükten Sonra
• Şair
• Denizler Arzuya En Fena Pusu
• “Gül”
• Bir Muhacirin Ağzından
• Hayat ve Ölüm
• Bir Muhacir Kadının Ağzından
• Düğün Hediyesi
• Görmedim Kulunun Bahtiyarını
• Biz Göğüs Verdikti Şen Rüzgarlara
• Günahlarımdan
• Arkandan
• Giden Gemicilere
• “Muhacirlerden” Bazı Parçalar
• Yarabbi Bahtımız Ne Kadar Kara
• Artık Bu Gezmekten Dönelim Geri
• Tesadüf
• Uyuyan Kadın
• Yeşillenmeyen Dallar
• Bir Fikir
• Akşam Hisleri
• “Gecelerim “den
• Bir Gece
•Taşyürek Osman
•Murada Erdiren Pınarın Sesi
• [Teyzemin adı Sare]
•Gençlik
 

• Hala Servilerde Ağlıyorlar mı?
• İman
• Namus
• Üç Ölüm
• Öksüzlük
• Biz ve Deniz
• Herkes Gibi
• Uyan Fatma
• Suları Soğuk Pınar
• Kırk Haramilerin Esiri
• Lâdes
• Efenin Nasihati
• Baharın İlk Günü
• Bir Dakika
• Kaçırılan Kız Kardeşler
• Azize
• Benim Gönlüm
• Dergâhın Kuyusu
• Ayın Aksindeki Gözler
• Derenin Kenarındaki İhtiyar
• Şehvet
• Bir Prenses İçin Mektup
• Delinin Birinci Duası
• Delinin İkinci Duası
• Ocak Başı
• İki Dert
• Cemil Ölürken
• Merak
• Yaralı Hayalet
• Mevlana
• Yolcu Yolun Şarksa
• Gölgesi
• Çanakkale Masalı

• Marmara’da Bir Gurub
• Sekiz Yüz Elli Yedi
• Yağmur
• Son Hırs
• Bostan Dolabı
• İç Anadolu’ya İlk Bakış
• Yol Türküsü
• Siz de mi Satıldınız?
• Mum
• Vasiyet
• 16 Mart
• [Adalı Haydut] • Ağa Camii
• Dört Sevgilim Var
• Tevekkül
• Kara Kuvvet
• Dolaşmak Arzusu
• Onbeşler İçin 183
• Destan
• Onbeşlerin Kitabesi
• Dağların Havası
• İnci
• Bizde Pantolonla Eteklik
• Makinalaşmak (2)
• 2000 Senesinin Sanatkârlarına
• Hasta Arkadaş İçin
• Meyerhold Tiyatrosu’na
• Nasıl Atlatacağız
• Lhuti’nin “Kremlin”ine Mukaddeme
• Gorki’deki Beyaz Sütunlu Ev
• Moskova’da Heraklit’i Düşünüş
• Moskova - Tokyo – Moskova
• Arpa Çayının İki Yanı
 


• İnandık!..
• İstihsal Aletleri ve Biz
• Komsomol
• [Hari, heri]
• Kağnı
• Toprak Sevgisi
• Biz - Uzaktan -
• Yakından - Biz
• Küfretmek İstiyorum
• Gözlerim
• 2000’in Kafamızda Tesiri
• Biz - Hayatımız - Yaptığımız İş

 


• 28 Kânunisani
• Grev
• 1923 Almanya İnkılabını Beklerken (1)
• 1923 Almanya İnkılabını Beklerken (2)
• “Aydınlık”
• Yine Bu Bahse Dair: İlim
• Aydınlıkçılar
• Resmi geçit
• Ustamızın Ölümü
• Veda
• Sakko ile Vanzetti
• Neftin Cevabı 

Kan Konuşmaz

Yeşil Elmalar

• Yeşil Elmalar
Yaşamak Hakkı

Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim

Kafatası

• Ocak Başında
• Kafatası
• Bir Ölü Evi
• Unutulan Adam
• Bu Bir Rüyadır
• Yolcu

Ferhat ile Şirin

• Yolcu
• Ferhad ile Şirin
• Sabahat
• Enayi

Yusuf ile Menofis

• İnsanlık Ölmedi Ya
• Allah Rahatlık Versin
• Evler Yıkılınca
• Yusuf ile Menofis
• İvan İvanoviç Var mıydı Yok muydu?

Demokles'in Kılıcı

• İstasyon
• İnek
• Demokles'in Kılıcı
• Tartüf-59

Kadınların İsyanı

• Kadınların İsyanı
• Yalancı Tanık
• Kör Padişah
• Her Şeye Rağmen

Yazılar 2

Yazılar 3

Yazılar 4

Yazılar 5

• Müslüman Faslı Nefer
• Eşekler ve Hamallar
• İlim Anası
• Sulhu  

Yazılar 6

• Şairin İlk Beyanatı
• Gramere Lüzum Var mı?
• Nâzım Hikmet’le Sohbet
• Nâzım Hikmet’le Konuştuk Anket
• Nâzım Hikmet’le Mülakat (Naci Sadullah)
• Nâzım’la Konuştum 1 (Naci Sadullah)
• Nâzım’la Konuştum 11 (Naci Sadullah)
• Namık kemal İçin Diyorlar ki (Kemal Tahir)
• Nâzım Hikmet Diyor ki
• Nâzım Hikmet’le Mülakat(Orhan Seyfi)
• Nâzım Hikmet’le Bir Konuşma(Ahmet Emin Yalman)
• Türkiye’den Niçin Kaçtım?
• Edebiyat Konuşmaları(A.Karaman-G.Hazai)
• Nâzım Hikmet’in Doğum Yıldönümü Münasebetiyle (Atanos İzirlief)
• Nâzım Hikmet, Gelenek, Stil ve Yenilik(Toma George Maiorescu)
• Nâzım Hikmet Memleketimize Geldi
• Tiyatro İçin Aktüel Bir Konu : Atom Bombası(Roger Cimpeanu)
• Nâzım Hikmet ile Sanat Anlayışı Üzerine Bir Konuşma(Charles Dobzynski)
• Nâzım Hikmet ve Çağdaş Tiyatro(Carol Roman)
• Nâzım’la söyleşi(Eve Griliquez)
• Oyun Yazarının Önemli Bir Silahı:
• Sözcük, Sözcüğü Kullanmak
• Caragiale’nin Dersi
• Nâzım Hikmet ve Yannis Ritsos’la”Sınırsız Şiir” Konusunda Bir Söyleşi
• Neye İnanıyorsun? (Carol roman)
• Nâzım Hikmet’le Söyleşi’Giovanni Crino)
• Nâzım Hikmet’le Mayakovski Üzerine Bir Konuşma (A.V.Fevralski)
• Nâzım Hikmet Kendi Şiirini Anlatıyor (Ekber Babayev)

En Üste