YÖNETİM KURULU

Rutkay Aziz

Başkan

Kıymet Coşkun

Başkan Vekili

Turgay Fişekçi

Genel Sekreter

Özcan Arca

Başkan Vekili

Moris Gabbay

Genel Sayman

Alaeddin Aksoy

Yönetim Kurulu Üyesi

Zeynep Altıok

Yönetim Kurulu Üyesi

Hülya Arslan

Yönetim Kurulu Üyesi

Barış Aybay

Yönetim Kurulu Üyesi

Umur Bugay

Yönetim Kurulu Üyesi

Ömür Candaş

Yönetim Kurulu Üyesi

Cevat Çapan

Yönetim Kurulu Üyesi

Nuri Dikeç

Yönetim Kurulu Üyesi

Aykut Ergil

Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Keseroğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Oğuz Makal

Yönetim Kurulu Üyesi

Zeynep Oral

Yönetim Kurulu Üyesi

Barış Pehlivan

Yönetim Kurulu Üyesi

Füsun Topuz

Yönetim Kurulu Üyesi
En Üste