Mavi Gözlü Arkadaşım

100,00 

Bu derlememizde yer alan şiirlerden de görüleceği gibi Nâzım, başka ozanlar için kimi zaman bir usta, kimi zaman yakın bir dost, kimi zaman da hayranlık uyandırıcı bir kişiliktir.

Bu yayınımızı edinmek isteyenler, 0212 252 63 14 numaralı
telefonlarımızı arayabilir ya da [email protected]
adresine yazabilirler.

Category:

Hazırlayan: Kıymet Coşkun

Nâzım Hikmet Şiirleri, Vakfımızın kuruluşundan bu yana,büyük ozanımızla ilgili bilgi ve belgeleri toplama, arşivleme ve toplumumuzun kullanımına sunma çabalarımızın yeni bir örneği.

Yirminci yüzyılda ülkemizin dünyada en çok tanınan ozanı olan Nâzım Hikmet, aynı zamanda gerek ülkemizde gerekse başka ülkelerde hakkında en çok şiir yazılan ozanımızdır.

Bu derlememizde yer alan şiirlerden de görüleceği gibi Nâzım, başka ozanlar için kimi zaman bir usta, kimi zaman yakın bir dost, kimi zaman da hayranlık uyandırıcı bir kişiliktir.

Mavi Gözlü Arkadaşımı hazırlamak için yola çıkarken 1974 yılında Zühtü Bayar ile Günel Altıntaş’ın hazırladıkları Yazdık Nâzım Diye adlı çalışma bizim için bir başlangıç oluşturdu. O günden bu yana yazılmış yeni şiirler, yapılmış yeni çeviriler ve ulaştığımız yeni kaynaklarla sonunda 54 Türk şairinden 72 ve 27 yabancı şairden 33 şiirin yer aldığı toplam 107 şiirlik bir bütüne ulaştık, Yabancı şairler arasında Azerilerin sayıca çokluğu özellikle dikkat çekiyor. Eski yıllarda D.A. kısaltmasıyla yazan ozanın açık adına ulaşamadık. Yine kimi çeviri şiirlerde de çevireni saptayamadık. Böylesi, eksikleri sonraki baskılarda tamamlamayı diliyoruz. Bir başka dileğimiz de bu derlemenin Nâzım sevgisini daha da arttırması.

Bu çalışma sırasında yakın ilgi ve yardımlarını gördüğümüz Cevat Çapan, Ataol Behramoğlu, Erdal Alova, Turgay Fişekçi, Sunay Akın ve Fatoş-Serdar Arıkan’a teşekkür ederiz.

NÂZIM HİKMET VAKFI YAYINLARI

Genişletilmiş 2. Baskı / Ağustos 2006
Sayfa Sayısı: 216

TOP