Nâzım Hikmet Şiirleri

Derleyen: Kıymet Coşkun

Nâzım Hikmet Şiirleri, Vakfımızın kuruluşundan bu yana, büyük ozanımızla ilgili bilgi ve belgeleri toplama, arşivleme ve toplumumuzun kullanımına sunma çabalarımızın yeni bir örneği.

BASKISI TÜKENMİŞTİR
Категория:

Derleyen: Kıymet Coşkun

Nâzım Hikmet Şiirleri, Vakfımızın kuruluşundan bu yana, büyük ozanımızla ilgili bilgi ve belgeleri toplama, arşivleme ve toplumumuzun kullanımına sunma çabalarımızın yeni bir örneği.

Yirminci yüzyılda ülkemizin dünyada en çok tanınan ozanı olan Nâzım Hikmet, aynı zamanda gerek ülkemizde gerekse başka ülkelerde hakkında en çok şiir yazılan ozanımızdır.

Bu derlememizde yer alan şiirlerden de görüleceği gibi Nâzım başka ozanlar için kimi zaman bir usta, kimi zaman yakın bir dost, kimi zaman da hayranlık uyandırıcı bir kişiliktir. Nâzım Hikmet Şiirleri’ni hazırlamak için yola çıkarken 1974 yılında Zühtü Bayar ile Günel Altıntaş’ın hazırladıkları Yazdık Nâzım Nâzım Diye adlı  çalışma bizim için bir başlangıç oluşturdu.

O günden bu yana yazılmış yeni şiirler, yapılmış yeni çeviriler ve ulaştığımız yeni kaynaklarla sonunda 52 Türk şairinden 70 ve 27 yabancı şairden 33 şiirin yer aldığı toplam 103 şiirlik bir bütüne ulaştık. Yabancı şairler arasında Azerilerin sayıca çokluğu özellikle dikkati çekiyor. Eski yıllarda D.A. kısaltmasıyla yazan ozanın açık adına ulaşamadık. Yine kimi çeviri şiirlerde de çevireni saptayamadık. Böylesi, eksikleri sonraki baskılarda tamamlamayı diliyoruz. Bir başka dileğimiz de bu derlemenin Nâzım sevgisini daha da arttırması.

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı

 

Şairler: Dr.Abdullah Cevdet-Hasan İzzettin Dinamo-Cahit Sıtkı Tarancı-Rıfat Ilgaz-Ruhi Su-Betri Rahmi Eyüboğlu-Orhan Kemal-Orhan Veli-Melih Cevdet Anday-Fahri Erdinç-A.Kadir-Sabri Soran-Ömer Faruk Toprak-Mehmed Kemal-Lütfi Özkök-Mehmet Karabulut-Attilâ İlhan-Arif Damar-Can Yücel-Hasan Hüseyin-Necdet Evliyagil-Turgut Uyar-Cemal Süreya-Mehmet H.Doğan-Gülten Akın-Kemal Özer-Özdemir İnce-Tekin Sönmez-Günel Altıntaş-Metin Demirtaş-Aydın Hatipoğlu-Ataol Behramoğlu-Süreyya Berfe-Zühtü Bayar-Müjdat Gezen-Ahmet Telli-Niyazi Ünsal-İsmail Uyaroğlu-İlhan Şeşen-Erdal Alova-Şükrü Erbaş-Yaşar Miraç-İdris Atmaca-Turgay Fişekçi-Sunay Akın-Küçük İskender-D.A.- Hıfzı Aksoy-Nihat Ateş-Seyfi Baba-Halil Naci Erdal-Şükrü Üstün-Agasefa-Gilbert Ancian-Memmed Aslan-Lazslo Benjamin-Adil Cemil-Mirvarid Dilbazi-Charles Dobzynski-Howard Fast-Medine Gülgün-Neriman Hasanzade-Menelaos Lundemis-Pablo Neruda-Joseph North-Grigori Obuhov-M.Rafiliye-Memmed Rahim-Nigar Refibeyli-Resul Rıza-Yannis Ritsos-Süleyman Rüstem-İzzet Sarayliç-Boris Slutski-Yaroslav  Smelyakov-Bahtiyar Vahapzade-Andrey Voznesenski-Semed Vurgun-Yevtuşenko.

 

NÂZIM HİKMET VAKFI YAYINLARI

Baskı: 1./ Kasım 1998
Sayfa Sayısı: 185

TOP